Johtajan palkka

Teatteri Takomon johtajarekrytointi-ilmoitus ja erityisesti ilmoituksessa artikuloitu johtajan palkka on herättänyt kysymyksiä ja keskustelua (esim. tuoreimmassa Metelin numerossa Anne Saveljeff pääkirjoituksessaan ”Hetkelliset korona-apurahat eivät pelasta ammattimaista taidekenttää”). Lyhyt selvitys asian tiimoilta lienee siis paikallaan. 

Ensiksi Teatteri Takomon rakenteesta. Toimintamuoto on rekisteröity yhdistys. Teatterissa on vakituisia, kokopäiväisiä työntekijöitä tasan yksi, teatterin tuottaja. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä yhdeksän jäsentä, jotka palkataan teatterin työntekijöiksi produktiokohtaisesti. Teatterin hallitus kokoontuu johtajan ja tuottajan kanssa noin kerran kahdessa kuukaudessa ja jäsenkokouksia on kaksi kertaa vuodessa. Takomon rakenne on siis toisin sanoen äärimmäisen kevyt.

Takomon johtamisen ei ajatella olevan päivittäistä. Johtajalla ei ole Takomolla varsinaista työtilaa, johon hän päivittäin tulisi Takomon asioita hoitamaan. Tästä päivittäisestä asioiden hoitamisesta vastaa tuottaja. Takomon johtajan rekrytointi-ilmoituksessakin mainittu osa-aikaisuus tarkoittaa siis käytännössä 4-5 työpäivää kuukaudessa ja tämän ajan (32-40 h) johtaja voi jakaa haluamallaan tavalla. Muun ajan johtaja on täysin vapaa tekemään muuta työtä, muissa teattereissa tai missä ikinä. Näin Takomon johtajuus on toiminut ainakin Pauliina Feodoroffin/Milja Sarkolan ja Akse Petterssonin kausilla. Kaikki e.m. henkilöt ovat johtajan pestissä ollessaan myös ohjanneet aktiivisesti muualle.

Ilmoituksessa ilmoitettu palkka on siis kyllä pyritty suhteuttamaan työmäärään. Ja tätä suhteuttamista myös oletetaan johtajalta itseltään. Teatteri Takomo siis tavallaan ”ostaa” johtajalta johtamista tietyllä summalla ja molemmin puolin täytyy olla selvää, että työmäärä suhteutuu/suhteutetaan palkan kokoon.

Mitä tulee johtajalle vuosittain maksettavaan ohjauspalkkioon, se todella on alle minimin. Parempaan emme kuitenkaan näillä resursseilla pysty, ikävä kyllä.

Tämänhetkinen taiteellinen johtaja Akse Pettersson kommentoi asiaa näin. ”Palkka on toki pieni, mutta toisaalta kohtuullinen näin osa-aikaisesta työstä. Lisäksi valinta tehdä tätä työtä on omalla kohdallani liittynyt taiteelliseen vapauteen, valintaan saada tehdä sitä mitä haluan. Olen nähnyt sen merkittävämpänä kuin korkean palkan.”

Toivottavasti tämä selvensi palkkaukseen liittyviä epäselvyyksiä ja kysymyksiä.

Ystävällisesti,

Teatteri Takomon hallitus